Kejsaren, tarotskolan

Hej allihop!
Nu är vi framme vid nästa kort i vår tarotskola, kejsaren.

Kejsaren är pionjären och rebellen. Den som går sin egen väg och ifrågasätter de tidigare maktstrukturer han inte är överens med. Det finns en makt och en styrka här, men också en äventyrlighet och en strävan framåt. Kejsaren är en ledargestalt som inte är rädd att ta makten i egna händer och som har förmågan att styra över sitt eget liv. Det här är en god ledare som har översikt och planering och som leder människor till en bättre plats i tillvaron. Det finns inget ego i det här ledarskapet utan kejsaren ser ständigt till vad hans folk behöver.
Vid sidan av allt detta är han också en medlare och en brobyggare.

Även om kejsaren är en äventyrare så är han också en mycket stabil man som ständigt har allas bästa för sina ögon. Kortet är fyllt av klokhet och vishet och man kan likna honom vid den varma och trygga fadersgestalten.

Disciplin är ett av nyckelorden här men disciplin utesluter inte drömmar, tvärtom kan det vara det som behövs för att vi ska kunna uppfylla dem. När du drar kejsarens kort se därför över vad du behöver göra för att skapa tillräckligt mycket struktur och stadga i ditt liv för att kunna göra verklighet av dina visioner. Var inte rädd för rutiner. Låt dem istället vara det som hjälper dig att skapa den målmedvetenhet som krävs för att komma dit du vill.

Det finns en enorm viljekraft här. Med rätt planering och tillräckligt hårt arbete kan du skapa precis det du vill i ditt liv just nu. Se bara till att inte köra över andra människor på vägen. Samarbeta med andra men klättra inte på deras huvuden för att själv nå högre.

Kortet dyker ofta upp då vår viljestyrka och analytiska förmåga ställs inför ett prov. Nu är det inte tid att vara spontan, nu är det tid att vara strukturerad och klok och hellre hålla en långsiktig framtid för dina ögon än en kortsiktig lösning. Kanske behöver du fatta ett beslut och göra ett val. Se över alla tänkbara konsekvenser först för alla inblandade men var ändå sann emot dig själv i det beslut du fattar. Lita på din egen omdömesförmåga. Att skjuta upp saker kommer inte att hjälpa dig.