Kali

Inom hinduismen möter vi gudinnan Kali. Oftast avbildas hon med ett avhugget huvud, en skål fylld med blod och kött och en dolk och hon har fyra, åtta eller tolv armar. Hennes hud är blå eller svart. Ofta hänger hennes långa tunga ut ur munnen.
Visst är hon agressiv och arg, dödsgudinnan, men det är inte enbart en ondskefull ilska även om den vid första anblicken kan tyckas så. Kalis ilska är också helig och ren då den riktas mot ondskans manliga demoner.

Kali är kraftfull och ingen kan förtrycka henne. Det uttrycks också tydligt i hennes äktenskap med Shiva där hon aldrig någonsin är underordnad honom utan är till fullo självständig och i sin kraft men samtidigt också kärleksfull.

Inom grenar av hinduismen, shaktismen, tillbeds Kali. även då hon också är en dödsgudinna, som den stora modern. Hon är kraftfull, kärleksfull och mycket beskyddande. Hon är dessutom gudinna över sexualiteten.
Det är svårt att riktigt fastställa exakt vilken roll Kali har inom hinduismen då hon går igenom olika roller och skepnader. Likväl som hon är beskyddande moder är hon också världsförstöraren.

Kali avslutar cykler och liv för att något nytt ska kunna födas och börja ta form.
När du har ett behov av att lämna en fas i livet för att öpnna dörren för något annat men inte har kraften eller modet att göra det på egen hand kan du åkalla henne och be om hennes hjälp.