Juno

Juno är den romerska gudinna som fått ge namn till månaden juni. Hon ansågs vara den högsta av alla gudinnorna och drottning över alla gudar. Juni har alltid ansetts vara en lyckad tid för bröllop och inte är det märkligt när månaden uppkallats efter en kärleks- och fruktbarhetsgudinna.

Barnafödande, havandeskap och fruktbarhet är alla förknippade med Juno. Hon är också alla kvinnors beskyddarinna och främsta gudinna och ett av hennes viktiga ansvarsområden var att ge råd och vägledning till staten och de som styrde i Rom. Därigenom var hon beskyddarinna över hela Rom och den man vände sig till i svåra frågor rörande rikets säkerhet eller utveckling.

Som många äldre gudar och gudinnor uppträdde också Juno under flera namn och var och en av hennes gestalter bar olika egenskaper och hade olika ansvarsområden.
När hon dyrkades som Juno Sospita avbildades hon ofta klädd i getskinn och i den rollen var hon en stark och kraftfull krigsgudinna.
Ville man istället ha hennes hjälp och beskydd under en förlossning gick hon under namnet Juno Lucina.
Hon var, i egenskap av fruktbarhetsgudinna, också sexualitetens och det erotiska äventyrens gudinna och kallades då Juno Caprotina.

Vid sidan av alla sina andra uppgifter beskyddade Juno även äktenskapet och hon tog i regel alltid kvinnornas parti och vägledde och beskyddade dem i deras relationer.