Isis

Gudinnan Isis är en modersgudinna full av beskyddaregenskaper och trygghet. Hon var mor till Horus och gift med Osiris och de härstammar alla från den egyptiska mytologin.
Horus, Isis son, framträder i falkgestalt och hans ena öga är solen, det andra månen. Han sägs ha varit krigets, jaktens och himlens gud.
Osiris, Isis make, var även han en av de stora gudarna bland egyptierna. Ursprungligen var han en fruktbarhetsgud men hans karaktär ändrades något genom historien och han blev senare mer en symbol för pånyttfödelsen.

Enligt de gamla egyptierna var varje farao en reinkarnation av Horus och Isis ansågs därför också vara mor till varje farao som styrde landet. Hon var en mycket älskad och aktivt tillbedd gudinna. Ofta bad mödrar till henne för att hon skulle skydda dem under graviditet och barnafödande men man åkallade henne även för bot när modern eller barnen var sjuka.

Vid sidan av sin roll som modersgudinna var också Isis en shape shifter, det vill säga hon kunde byta skepnad och anta olika former och utseenden. Hon sades också besitta andra magiska förmågor och vara duktig på trolldomskonst. Trolldom och magi var något hon alltid utförde i syfte att hjälpa och beskydda människor och andra levande väsen.