Höst

Idag är det första dagen efter höstdagjämningen och dagarna blir nu märkbart kortare och kortare. Det är tid för vila och för eftertanke, tid att knyta ihop alla trådar som ligger utspridda i våra liv för att igen hitta harmonin och lugnet.

I det gamla bondesamhället var det viktigt att den sista skörden skulle vara bärgad innan den verkliga hösten gjorde sin entré och även om vi idag kanske inte sår på någon åker så kan vi fortfarande använda den här första tiden efter höstdagjämningen till att fundera över vad vi sått under året och hur vi kan se frukterna av det i vårt liv just nu.
Vad drömde du om när våren startade i mars? Vad ville du göra med tiden som låg framför dig?
Har du lyckats nå dina mål? Vad blev resultatet? Vad kan du lära dig av det du gjort under det här året och finns det något du kan göra annorlunda nästa gång?

Det är nu dags för självreflektion, tid att läsa den där boken du längtat efter. Det är dags för varma sockor och varmt örtte. Kanske kan du till och med göra te på örter du själv plockat under sommaren?

Se över ditt liv! Finns det något du kan göra just nu för att bättre kunna njuta av vinterns vila?

Jag håller gärna fast vid traditioner. Jag tror att de är bra för oss. Jag känner harmoni när jag kan leva med naturens växlingar och i Moderns kretslopp.