Hekate

Min och mångas favoritgudinna är Hekate, korsvägarnas och häxornas gudinna. Hon avbildas ofta med tre huvuden och kan synas vara skrämmande för den som är rädd för sina egna djupaste krafter och skuggsidor. I takt med den moderna häxkonstens utveckling har Hekate fått en renässans och hon kallas ofta för den trehövdade gudinnan. Hennes tre ansikten representerar då jungrfrun (den unga flickan), modern och haggan (den äldre, kloka kvinnan)

Hekate, även månens och trolldomens gudinna, omger sig gärna med djur och i sitt följe har hon en korp, en groda och en uggla. Alla dessa tre är som du nog vet djur som ofta får oss att tänka på sagornas häxor. Även andra djur har ibland förknippats med henne, däribland fladdermöss men också åsnor och skorpioner.

Hekate har också betraktats som dödens gudinna och hon representerar även vårt eget undermedvetna och de drivkrafter vi inte alltid är så medvetna om i livet. Kvinnlig kraft och styrka är något jag spontant tänker på när jag tänker på den här gudinnan samt också det som kallas shadow work.
Mörker är inte synonymt med ondska, vi behöver tillåta mer än enbart ljuset att existera i våra liv. Tårarna, ilskan och urkraften i oss är minst lika viktiga som det fjäderlätta och det odelat positiva.

Vill du förtärka dina synska förmågor är det Hekate du ska tillbe och åkalla. Ibland kan det kännas svårt att ta kontakt med en så stor kraft men hon sägs belöna alla som söker henne.