Gaia

Alla kulturer har av naturliga skäl sina olika modersgudinnor och den mest kända av dem alla är kanske grekernas Gaia. Gaia betyder mark, jord eller åker och det är precis vad hon är; Moder Jord, den som bär oss och ger oss föda och liv dag efter dag.

Gaia är dotter till Chaos, världsalltet, och helt på egen hand blev hon mor till Pontos (Havet) och Uranos (Himlen). När Gaia skapades fanns endast Chaos, den tomma och oändliga världsrymd som fanns före allt annat. När Gaia sedan föddes ur tomrummet så kom även Kärleken, Natten och Urmörkret; Eros, Nyx och Erebos. Något senare flöddes också Aither, luften, och Hermera som är dagens gudinna.
När marken blivit bördig och livet börjat spira, blev Gaias son Uranos också hennes man och med honom avlade hon de allra första gudaväsendena vilka kallades titanerna. Också cykloperna var barn till Gaia och Uranos. Cykloper var jättevarelser med ett enda öga mitt i pannan och de sades äta människor.

Gaia har under de senaste årtiondena blivit populär igen. Både inom delar av miljörörelsen men kanske främst inom den nyandliga rörelsen används hon som en stark symbol för ekologi, och kampen för en framtid på en jord där vi alla kan leva.