Diamant

Den är dyr, den är eftertraktansvärd, den är vacker. Likväl sägs den vara en flickas bästa vän. Diamanten. Visste du att du också kan använda den i ditt magiska och andliga arbete?

Diamanten sägs vara en sten som bara genom att bära den drar till sig rikedomar och välstånd. Den sägs besitta ett tillstånd av perfektion och göra allt omkring sig vackert och glamouröst.

Att diamanten ofta använts för att smycka vigselringar härrör från att den beraktas som oskuldens sten, stenen för renhet och oskuldsfullhet. Den sägs också kunna sätta oss i förbindelse med vårt innersta jag, den vi föddes till att vara, och beskydda och skapa trygghet våra nära relationer.

Diamanten är omgiven av myter och berättelser och dess namn kommer från grekiskans adamas vilket betyder oöverträffad. Bland de gamla romarna var det här en skyddssten som sades beskydda dem från fiender och man bar därför på sig diamanter när man gick ut i strid. Eftersom det är den hårdaste stenen håller den långt längre än smycket den är innefattad i och den kan föras vidare från generation till generation.