Cybele

Ännu en av romarna, men också av grekerna, dyrkad gudinna värd att berätta om är Cybele. Av sina följare och tillbedjare kallades hon alla gudars moder. Det var dock något som senare emotsades av den tidiga katolska kyrkan när den började etableras i samhället och därigenom ändrade på det religiösa landskapet. Kyrkofadern Augustinus sa att Cybele snarare var alla demoners moder. All dyrkan av henne förbjöds men i modern tid har hon genom nyhedendomen fått en ny skara tillbedjare.

Cybele var mycket flitigt tillbedd. Något som beskriver hennes storhet och den djupa respekt och hängivenhet man i äldre tid visade gudinnan är att de munkar som tillbad henne ofta kastrerade sig till hennes ära. Det är något som den kvinnliga delen av hennes kult, och kvinnorna var betydligt fler än männen, aldrig behövde göra. Ingreppen utfördes under den festival, Megalensia, som man till hennes ära firade i mars varje år. För att än mer effektivisera förbudet att dyrka Cybele stiftade senare det nya Rom en lag som sa att ingen enuck fick inneha medborgarskap i landet. De ännu inte kastrerade munkar som dyrkade Cybele skulle därför bli statslösa om de inte övergav sin religion.

Cybele, som ursprungligen hette Kybele, har en mycket gammal historia. Hon har tillbetts långt innan greker och romare adopterade henne in i sina gudaberättelser. Moderskap och fertilitet, lantbrukets bördiga åkrar, den vilda naturen och då framförallt bergslandskapen är de områden i livet som förknippas med henne. Parallellt med det var hon också en form av stridgydinna. Kanske kan vi i henne se moderns modiga och okuvliga kamp när hon behöver försvara sina barn.

Om du arbetar med gudinnedyrkan och vill att ett nytt projekt ska blomstra eller kanske till och med bär på en önskan om barn och familj kan du åkalla Cybele. Likaså nu inför sådden av frön under vårmånaderna. Skulle du sedan ha turen att möta henne i en dröm eller i en syn uppträder hon ofta i sällskap av lejon. Ibland drar de henne i en vagn.