Aum

Om du mediterar eller ägnar dig åt yoga har du kanske sett symbolen för aum utan att riktigt veta vad den betyder. Aum är en symbol som anses helig inom både buddhism och hinduism. Det är till och med den allra viktigaste symbolen inom de vediska skrifterna och symboliserar hela universum och därigenom både världssjälen ‘brahman’ och den universiella själen ‘atman’. Härigenom är aum symbolen för alltet och det gudomliga, det som alltid är närvarande.

Aum är ett mycket kraftfullt mantra som vi kan använda oss av vid våra meditationer och det hjälper oss att uppleva kontakten med gudomligheten och med det som kallas the oneness. När du använder dig av ett mantra så upprepar du helt enkelt ett ord eller en fras och mediterar över detta. En hjälp kan vara att använda ett radband och att då upprepa ordet eller frasen en gång för varje pärla tills du gått igenom alla 108 pärlor på radbandet.
Aum är också symbolen för andlig fullkomlighet och dess tre bokstäver står för skapande, bevarande och upplösning.

Hela sanskritalfabetet börjar med aum. Den är alltså inte bara symbolen för alltings fullkomlighet utan också för alltings början. I de vediska skrifterna kan vi också läsa att hela universum uppstod ur de vibrationer som skapades när aum uttalades.